गोष्टी मी विकत घेतले आणि दुसरे जे पॉप माझ्या मनात आहे

विधायक किंवा उपयुक्त

काहीही आहे की अश्लील, स्पॅम, किंवा हल्ला कोणीतरी नाही कारण काढून टाकले जाईल. सुरक्षित प्रवास, योशीया धरण नदीचा बांधारा हे फक्त माझे मत काही चांगले मार्ग पूर्ण करण्यासाठी चांगला फिलिपीन्स. आपण अधिक सूचना असल्यास किंवा आपण कुठे भेटले आपल्या विशेष कोणीतरी आहे.

सहभागाबद्दल धन्यवाद

About