असो, मी संपलेल्या तीन सुंदर फिलिपीन्स ची तरुणी मुली शहर आहे

हे खूप छान आहे

मी संपलेल्या सहजगत्या मिळत संपर्क करून फ्लोट प्रर्दशन संचालक ड्रायव्हिंग करताना शहर आहे. त्याने विचारले तर मी होते शब्दशः सामील फ्लॉवर फ्लोट प्रर्दशन.

आणि त्यामुळे, मी केले

या व्हिडिओ मध्ये आपण पाहण्यासाठी एक कॅनेडियन माणूस, तीन फिलिपीन्स ची तरुणी, मुली, एक गट आणि एक संपूर्ण घड सुंदर लोक शहर आहे

About